Äventyrare

I Scouterna är det äventyr från första dagen. Du blir Äventyrarscout när du börjar sjätte klass och till och med då du börjar åttonde klass.

Vår Äventyraravdelning har möten på måndagar kl 18:00 – 20:00. Ledare är Martin, Peter och Andreas.

Paddelhajk 6-8 maj

Vårens tema

Denna vår ska vi arbeta med märket navigera

För att få intressemärket Navigera ska du:

  • Förstå hur kartan eller sjökortet förhåller sig till verkligheten och känna till de vanligaste tecknen.
  • Kunna använda kartor eller sjökort av olika typ och skala för att hitta vägen dit du ska.
  • Kunna använda en kompass för att ta ut väderstäck och riktning till målet.
  • Känna till andra sätt att hitta vädersträcken, t.ex. med hjälp av klockan, polstjärnan och tecken i naturen.
  • Känna till hur du kan hitta kartor och satellitbilder på internet.
  • Provat och känna till grunderna för en GPS om ni har tillgång till det